østensjøvannet rundt kopi

Østensjøvannet rundt

En lett og barnevennlig runde dominert av bilfrie turveier. Med unntak av en kort stigning ved nordenden av vannet er turen er for det meste flat. Denne runden gjennom forstaden Østensjøbyen går langs våtmarkene, gressplenene og fotballbanene ved Østensjøvannet.

Selv med kun en overfladisk interesse for våtmarker og fugleliv kan det være interessant å se Østensjøvannet naturreservat, som skiller seg ut fra mange andre ved å ligge omkranset av veier og bebyggelse.

Tar man T-banen til Manglerud stasjon har man et godt utgangspunkt for å komme til turveien langs vannet. Følg Plogveien østover en halv kilometer til Manglerud skole. Ta inn på skoleområdet, følg veien til du er forbi Manglerudhallen og kunstgressbanen, da tar du til høyre (sørover) på asfaltert turvei. Etter en slak nedoverbakke kommer man ned til grusvei ved Østensjøvannet og gresslettene ved Abildsø idrettsplass.

Grusveien går rundt sørenden og fortsetter på vannets østside, der man får den beste kontakten med fuglelivet og den karakteristiske våtmarkvegetasjonen med kanaler, små øyer og høyt siv. Du sykler på nesten helt flat vei forbi Østensjø gård og langs vannet bort til nordenden. Følg grusveien rundt nordspissen av vannet til du møter en bratt asfaltbakke, ca 200 meter lang. Her vil nok mange ønske å trille sykkelen. På toppen av bakken holder du høyre og er igjen inne på skole- og idrettsområdet på Manglerud.

Turen er kort, men det er lett å bruke tid på å mate fugler og hygge seg på flere rasteplasser underveis.

Østensjøvannet er bare tre meter på det dypeste og har avløp nordover til Alnaelva. Vannet har fått navn etter Østensjø gård som ligger på vannets østside.

Våtmarksområdet fungerer som raste- og hvileplass for trekkfugl generelt og ender i særdeleshet. Meget artsrikt dyre-, fugle- og planteliv, totalt 213 fuglearter er observert her, inkludert kongeørn! Blant de hekkende artene dominerer Sothøne, Sivhøne, Toppdykker, Canadagås, Stokkand, Toppand og Rørsanger.

Populært skøyte og pilkevann på vinterstid. I 1950-årene ble det flere ganger arrangert billøp på isen. Vannet er fra 1992 vernet som naturreservat.

Tekst og foto: Øyvind Wold

© Kartverket
© Kartverket
Startsted: Manglerud T-banestasjon
Lengde: 6.5 kilometer
Vanskelighetsgrad:
Underlag: ,
Type tur: ,
Natur/omgivelser: Grønne omgivelser, våtmark med kanaler og små øyer, masse fugleliv, rastebenker, infotavler om historie, fugleliv etc.
Trafikk: Stort sett separat turvei uten biltrafikk.
Andre opplysninger: Passer for barn fra 6-7 år

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *